PRECIOSO

Aktívny systém pre prevenciu a liečbu dekubitov

Systém Precioso poskytuje 24 hodinovú efektívnu starostlivosť a terapiu pre pacientov ohrozených dekubitmi. Použitie matraca je vhodné pre nemocnice aj pre ošetrovateľstvo.

Automatické nastavenie tlaku

Tlak je nastavovaný manuálne na ideálnu hodnotu podľa stavu pacienta, automaticky potom systém pravidelne vyhodnocuje a udržuje tlak na zvolenej hodnote.

Terapia s nulovým tlakom

Precioso alternuje v systéme 3 spojených buniek s intervalom 7,5 minúty. Vytvára tak optimálne podmienky napodobňujúce prirodzený pohyb pacienta. Počas tohto časového intervalu dôjde k redukcii tlaku pôsobiaceho na telo pacienta na nulovú hodnotu. Tým je zaistená efektívna prevencia a účinná terapia dekubitov.

24-hodinová starostlivosť

Kombinácia matrace a sedadla , ktorý je možné pripojiť k rovnakému kompresoru, prináša riešenie 24-hodinovej kontinuálnej starostlivosti s alternujúcim režimom. Po pripojení sedáku začne automaticky alternovať v systéme 2 spojených buniek v intervale 12 minút.

Kombinácia 4 režimov

Alternujúci režim - terapia s nulovým tlakom, cyklus 7,5 minúty, 3 komorová technológia. Režim MAX - vhodný v dobe ošetrovania alebo vyšetrovania pacienta . Režim s konštantne nízkym tlakom - automatické udržiavanie tlaku na zvolenej hodnote podľa rozloženia váhy tela pacienta. Transportný režim - pri manipulácii po odpojení matrac udrží tlak po dobu 24 hodín.

Inteligentný systém ovládania

Kompresor je vybavený inteligentnými mikroprocesory, ovládanie je intuitívne, klávesnica jednoducho signalizuje rad informácií o nastavení režimu, napájaní, prípadnej nutnosti opravy alebo alarm.