VIRTUOSO

Aktívny systém s vysokou účinnosťou v liečbe aj prevencii dekubitov

Systém Virtuoso je založený na alternovaní 3 spojených buniek, ktoré umožňujú odľahčenie a redukciu tlaku na nulovú hodnotu na celom tele pacienta každých 7,5 minúty. Virtuoso ponúka efektívne riešenie 24 hodinovej starostlivosti pre imobilných pacientov ohrozených najvyšším rizikom vzniku dekubitov.

Automatické nastavenie tlaku

Systém Virtuoso je vybavený 4 mikroprocesormi, ktoré priebežne kontrolujú tlak vzduchu v matraci a vyhodnocujú ideálnu voľbu pre komfort a bezpečie pacienta, automaticky zvyšujú alebo znižujú tlak vo vzduchových bunkách.

Terapia s nulovým tlakom

Virtuoso alternuje v systéme 3 spojených buniek s intervalom 7,5 minút. Vytvára tak optimálne podmienky napodobňujúce prirodzený pohyb pacienta. Počas tohto časového intervalu dôjde k redukcii tlaku pôsobiaceho na telo pacienta na nulovú hodnotu. Tým je zaistená efektívna prevencia a účinná terapia dekubitov.

24-hodinová starostlivosť

Kombinácia matrace a sedadla , ktorý je možné pripojiť k rovnakému kompresoru, prináša riešenie 24-hodinovej kontinuálnej starostlivosti s alternujúcim režimom. Po pripojení sedáku začne automaticky alternovať v systéme 2 spojených buniek v intervale 12 minút.

Kombinácia 4 režimov

Alternujúci režim - terapia s nulovým tlakom, cyklus 7,5 minúty, 3 komorová technológia. Režim MAX - vhodný v dobe ošetrovania alebo vyšetrovania pacienta . Režim s konštantne nízkym tlakom - automatické udržiavanie tlaku na zvolenej hodnote podľa rozloženia váhy tela pacienta. Transportný režim - pri manipulácii po odpojení matrac udrží tlak po dobu 24 hodín.

Inteligentný systém ovládania

Kompresor je vybavený inteligentnými mikroprocesory, ovládanie je intuitívne, klávesnica jednoducho signalizuje rad informácií o nastavení režimu, napájaní, prípadnej nutnosti opravy alebo alarm.

Napájanie z batérie

Voľba prídavnej batérie oslobodzuje lôžko od nutnosti pripojenia do siete a umožňuje transport. Výdrž batérie je 6 hodín.

Individuálna možnosť nastavenia buniek

V hlavovej a nožnej časti matraca je možné individuálne nastaviť nafúknutie buniek pre vytvorenie ideálnych terapeutických podmienok v spojení s maximálnym komfortom pacienta.