Kontakty

Artspect spol. s r.o.
Rybničná 40
831 06  Bratislava

tel.: +421 (0) 2 32661757
e-mail: info@artspect.sk

VEDENIE SPOLOČNOSTI

ROBERT KLEIN
výkonný riaditeľ a konateľ
tel.:+421 (0) 2 3266 1757
mobil:+421 (0) 905 133 433
mail: klein@artspect.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

MGR. ĽUBICA BOHUŠOVÁ
asistentka obchodného oddelenia a riaditeľa spoločnosti
tel.: +421 (0) 2 3266 1757
mobil: +421 (0) 948 133 845
mail: bohusova@artspect.sk

JOZEF ŠAFR
Product Manager
tel.: +421 (0) 2 3266 1757
mobil:+421 (0) 910 133 499
mail: safr@artspect.sk

MARTIN PÍŠ
Projektový manažér
tel.: +421 (0) 2 3266 1757
mobil:+421 (0) 910 133 788
mail: pis@artspect.sk

SERVIS LINET
Záručné, pozáručné a technické prehliadky a opravy

PETER POCISK
servisný technik
tel.: +421 (0) 2 3266 1757
mobil:+421 (0) 907 746 070
mail: info@artspect.sk

ŠTEFAN HORVÁTH
Servisný technik
mail: horvath@artspect.sk
tel.: 0910 133 399


IČO: 47760265
IČ DPH: SK2024083050
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 98670/B