O spoločnosti

Spoločnosť Artspect spol. s r. o. je na slovenskom trhu certifikovaným distribútorom produktov a služieb spoločnosti LINET Group SE. Produkty spoločnosti LINET – polohovateľné zdravotnícke a ošetrovateľské lôžka, pasívne a aktívne antidekubitné matrace, zdravotnícky mobiliár - sú známe svojou kvalitou, sofistikovanými riešeniami, prinášajúcimi celý rad funkcií, ktoré dokážu výrazne znížiť námahu personálu pri vykonávaní každodenných ošetrovateľských úkonov, ako aj zvýšiť komfort a samostatnosť pacienta/klienta.

Spoločnosť Artspect spol. s r. o. ponúka celý rad riešení na základe svojich skúseností nielen pre nemocnice, ale aj pre sociálnu sféru ako sú DSS, ZpS, DD a iní. Svojím prístupom ku klientom sme predovšetkým nápomocní pri riešení každodenných problémov ošetrovateľstva, prevencii dekubitov a v neposlednej rade sa sústreďujeme na bezpečnosť klientov a pacientov.

Medzi naše služby patrí aj poradenstvo v oblasti ošetrovateľstva ako aj analýza lôžkového fondu a to predovšetkým v závislosti na potrebách klientov/pacientov a ošetrujúceho personálu. Snažíme sa poskytnúť našim klientom kvalitné a bezpečné výrobky, čoho dôkazom je 5 ročná a 3 ročná záruka. Samozrejmosťou sú aj servisné služby výrobkov LINET ako sú záručné a pozáručné servisy, ako aj ročné technické prehliadky.

Pri dodávkach do zdravotníckych zariadení vychádzame v ústrety súčasným požiadavkám zriaďovateľov. Výrobky spoločnosti Artspect zodpovedajú najprísnejším hygienickým a technickým normám. Nezabúda sa pri tom však ani na pacientov, dizajn nábytku je prispôsobený tak, aby čo najviac pripomínal domáce prostredie, ktoré pozitívne pôsobí na hladký priebeh a skrátenie samotnej liečby.

Predstavíme Vám tradičné možnosti riešenia, rovnako ako aj posledné novinky z trhu. Pracujeme s laminovanými drevotrieskovými doskami, vysokotlakovými laminátmi, prírodným či umelým kameňom, masívnym drevom aj dýhou. Sme mladá dynamická firma s bohatými skúsenosťami a kvalitou potvrdenou certifikátmi ISO 9001 a 14001.

„Hlavnou prioritou pre nás je byť zákazníkovi dôveryhodným partnerom, ponúknuť mu pomoc, naše skúsenosti a záruku vysokokvalitných produktov a služieb. Pre klienta sa tak stávame výhodným riešením pre našu komplexnosť a kvalitu v zariaďovaní interiérov.“


Robert Klein