Zdravotnícke lôžka LINET

MULTICARE MULTICARE LE ELEGANZA 5 ELEGANZA 3XC IMAGE 3 ELEGANZA 3 ELEGANZA 2 ELEGANZA 1 LATERA ACUTE LATERA THEMA PRAKTIKA TERRA CALMA

linet Produkty spoločnosti LINET – polohovateľné zdravotnícke a ošetrovateľské lôžka, pasívne a aktívne antidekubitné matrace, zdravotnícky mobiliár - sú známe svojou kvalitou, sofistikovanými riešeniami, prinášajúcimi celý rad funkcií, ktoré dokážu výrazne znížiť námahu personálu pri vykonávaní každodenných ošetrovateľských úkonov, ako aj zvýšiť komfort a samostatnosť pacienta/klienta. Všetky lôžka LINET spĺňajú kritériá najvyšších kvalitatívnych štandardov, ale predovšetkým bezpečnostnú normu EN 60601-2-52:2009.