ELEGANZA 3XC

Lôžko pre intenzívnu starostlivosť

Dizajn a funkcie lôžka Eleganza 3XC sú ušité na mieru vysokým nárokom intenzívnej starostlivosti. Toto moderné lôžko so stĺpovou konštrukciou ponúka ucelený program, ktorý pomáha nemocničnému personálu zachraňovať životy pacientov v kritickom stave.

Optimalizovaný výkon pľúc

Personál môže nastaviť stlačením jediného tlačidla polohu Kardiacké kreslo, ktorá pomáha zvyšovať vitálnu kapacitu pľúc a zlepšovať výmenu plynov.

Ucelený koncept prevencia pádov

Variabilné postrannice vytvárajú ucelený koncept ochrany proti pádu s ohľadom na rizikovosť pacienta. Pre zvýšenie ochranného efektu možno využiť protektor Eleganza umiestnený v nožnej časti .

Koncept bezpečných medzier

Koncept bezpečných medzier umožňuje použitie bočníc bez rizika zachytenie pacienta medzi ich časťami a bez následných úrazov a komplikácií .

Integrované váhy

Automatické integrované váhy zobrazujú aktuálnu hmotnosť pacienta, informujú o zmenách hmotnosti a disponujú režimom pre pridávanie alebo odoberanie príslušenstva.

Automatická brzda i-Brake

Unikátna funkcia i-BRAKE automaticky aktivuje brzdy lôžka. Takto je možné predísť pádom a následným úrazom z dôvodu nezabrzdeného lôžka .

Proaktívna rekonvalescencie s madlami Mobi Lift

Progresívne opierky Mobi Lift s nastavením výšky lôžka umožňujú mobilizovať pacienta bezpečne a s jeho aktívnou účasťou. Včasnou mobilizáciou možno skrátiť hospitalizáciu na nutné minimum.

Efektívna prevencia dekubitov

Polohovací systém Ergoframe® znižuje tlakové zaťaženie tkanív v panvovej oblasti a redukuje trenie pokožky na chrbte o matrac. Vznik dekubitov v oblasti panvy a lopatiek je tak výrazne potlačený.

Efektívne ošetrovateľstvo na JIS a OAIM

Praktické nožné ovládače umožňujú pohodlné nastavenie ložnej plochy lôžka bez dotyku rúk. Personál tak získa optimálny prístup k pacientovi pri jeho ošetrovaní, vyšetrovaní a kompletnej starostlivosti.

Jednoduchý transport

Zasúvateľné 5. koliesko i-DRIVE pomáha lepšie manévrovať s lôžkom počas jazdy a môže byť zatiahnuté do podvozku, ak sa aktívne nepoužíva.

RTG vyšetrenie a C - rameno

RTG transparentná ložná plocha umožňuje rutinné vyšetrenie pľúc mobilným RTG prístrojom i monitoring C-ramenom.

Súhrnné info:

  • RTG ložná plocha umožňujúca aj snímkovanie C-ramenom
  • integrované váhy (voliteľné)
  • elektrické polohovanie zdvihu celej ložnej plochy 41 – 79 cm
  • elektrické polohovanie chrbtového a stehenného dielu
  • elektrické nastavenie Trendelenburgovej  (TR) a antitrendelenburgovej polohy
  • predprogramované polohy:  Kardio kreslo, CPR, TR, vyšetrovacia, mobilizačná
  • ložná plocha Ergoframe® - zníženie rizika vzniku dekubitov
  • dvojitá autoregresia chrbtového a stehenného dielu 16 cm
  • integrované predĺženie ložnej plochy až o 17 cm
  • bezpečné pracovné zaťaženie lôžka 250 kg