ELEGANZA 5

Nové lôžko pre intenzívnu starostlivosť. Lôžko ELEGANZA 5 umožňuje ľahkú a šetrnú manipuláciu s pacientom. Nové progresívne funkcie pracujú spoločne pre rýchlu mobilizáciu pacienta. Multisekčné riešenie zvyšuje komfort pacienta aj obsluhujúceho personálu. Bezpečnostné funkcie sú pod kontrolou monitorovacieho systému. Smart technológie umožňujú inteligentné prepojenie lôžka.

Súlad s najprísnejšou bezpečnostnou normou STN EN 60601-2-52 je samozrejmosťou.

Art of TURNING

Inovatívny laterálny náklon s plynulým pohybom stĺpov pomáha otáčať pacienta zľahka a s menšou fyzickou námahou. Sestra tak vykonáva rutinné ošetrovateľské úkony ergonomicky a ľahko. Zlepšuje sa prevencia dekubitov, pretože pravidelné polohovanie pacienta je jednoduché. Lôžko je vybavené novou technológiou - ešte plynulejším naklápaním lôžka pre ešte šetrnejšiu prácu.

Art of SAFETY

Sofistikované bezpečnostné funkcie sú pod kontrolou monitorovacieho systému.

Koncept bočníc – Spustené bočnice nezaberajú dodatočný priestor vedľa lôžka. Hladký a plynulý pohyb vďaka funkcii Soft Drop – plynulé spúšťanie bočnice tlmením plynovou pružinou. Minimálne riziko uviaznutia. Senzory spustených bočníc.

i-Brake - Automatická brzda lôžka zabraňuje pádom spôsobených nezabrzdeným lôžkom, najmä pri opúšťaní lôžka pacientom.

Safe Stop ® - Prevencia zranenia pri polohovaní do najnižšej polohy ložnej plochy.

Multizone bed exit alarm – Prevencia pádu vďaka sledovaniu pohybovej aktivity pacienta a jeho prítomnosti na lôžku. K dispozícii sú 2 režimy monitorovania podľa úrovne rizika.

30 stupňov autostop (HOB) – Chrbtový diel sa automaticky nastaví do polohy 30°, ktorá uľahčuje dýchanie.

Najnižšia poloha lôžka – Táto poloha minimalizuje negatívne následky v prípade pádu z lôžka.

Art of MOBILISATION

Nové progresívne funkcie pracujú spoločne pre rýchlu mobilizáciu pacienta.

MobiLift® - UNIKÁTNA funkcia! Pacient môže pomocou madla MobiLift® ovládať výšku lôžka.

MobiRails - Ergonomicky tvarované madlo v bočnici.

Laterálny náklon – Nastavenie výšky a bočný náklon pomáhajú pacientovi vstať bezpečne z lôžka.

Art of SAFETY

Poloha kardiacké kreslo - Poskytuje úľavu pri problémoch s dýchaním a je veľmi komfortná pre pacienta aj pri čítaní, jedení alebo sledovaní televízie.

Fowlerova poloha 30/30 s Ergoframe® - Rovnomerné rozloženie tlaku pre prevenciu dekubitov. Pri polohovaní stehenného a chrbtového dielu sa minimalizujú trecie a šmykové sily na pokožku pacienta. Vďaka zväčšeniu priestoru v panvovej oblasti zároveň dochádza k zníženiu tlaku.

Naklonená poloha – Uľahčuje dýchanie pacienta a udržuje krvný tlak v stabilnejšom rozpätí.

Vaskulárna poloha – Poloha, pri ktorej sú nohy v úrovni srdca: optimalizuje spätný tok krvi a má kladný vplyv na obmedzenie opuchov. Uľavuje pri bolesti chrbta.

Úplná vaskulárna poloha - Umožňuje ľahký prístup k pacientovi pri kontrole alebo ošetrovaní dekubitov a rán v oblasti piat. Pasívny zdvih nôh (PLR) je klinická technika používaná na odporúčanie lekára s cieľom posúdiť stav tekutín v tele bez nutnosti použitia centrálneho žilového katétru.

Art of COMMUNICATION

Smart technológie a inteligentné prepojenie lôžka prinášajú nové spôsoby komunikácie.

Bedmonitor – Pomocou senzorov zabudovaných v lôžku sleduje systém nastavenie bezpečnostných parametrov.

Konektivita – Pomocou integračného modulu vysiela lôžko potrebné údaje do informačného systému nemocnice. Pripojenie pomocou Wi-Fi alebo LAN.
Diagnostika lôžka

ELEGANZA 5:

 • Laterálny náklon – pomoc pri polohovaní, stlaní, prevliekaní lôžka, hygiene pacienta
 • Integrovaná váhy pacienta s pamäťou nameraných hodnôt
 • RTG ložná plocha
 • i-Drive Power – motorizované koliesko pre ľahký transport pacienta
 • Integrované nožné ovládače pre zdvih a laterálny náklon lôžka – „hands free“ náklon
 • Elektrické polohovanie chrbtového, stehenného a lýtkového dielu
 • Elektrický zdvih ložnej plochy v rozsahu 43,5 – 81,5 cm
 • Elektrický laterálny náklon +/- 15o
 • Elektrický náklon ložnej plochy (Trendelenburg/Antitrendelenburg) +/- 14o
 • Ergoframe® chrbtového a stehenného dielu 10 + 6 cm
 • Rozmery ložnej plochy 208 x 90 cm
 • Vonkajšie rozmery lôžka  219x100 cm
 • Výška bočníc až 45 cm – bezpečnosť pacienta pred pádom
 • Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka 250 kg