IMAGE 3

Akútne lôžko

Image 3, elektricky polohovateľné lôžko, vychádza v ústrety náročným požiadavkám pacientov a zdravotníkov . Vďaka atraktívnemu dizajnu nájde lôžko uplatnenie v širokom spektre nemocničnej starostlivosti.

Image 3 rieši bezpečnosť pacienta a jeho mobilizáciu unikátnou cestou: kombináciou delených teleskopických bočníc so zníženou výškou lôžka.

SafeFree ® - koncept delených bočníc

SafeFree ® - koncept teleskopických delených bočníc kryjúcich celú dĺžku ložnej plochy vytvára výnimočné riešenia pre širokú škálu pacientov.

Znížená nástupná výška

Znížená nástupná výška 28 cm je bezpečnejším riešením pre pacientov s vyšším rizikom pádu .

Ložná plocha Ergoframe

Ložná plocha Ergoframe pri polohovaní rozširuje priestor okolo sedacích partií pacienta až o 16 cm a prispieva tak k zníženiu výskytu dekubitov a zvyšuje komfort pacienta .

Podpora mobilizácie

Image 3 pomáha pacientom so skorým vstávaním a podporuje sebestačnosť .

Súhrnné info:

  • elektrické polohovanie zdvihu celej ložnej plochy 28-80 cm, event. 30-82 cm
  • elektrické polohovanie chrbtového a stehenného dielu
  • elektrické nastavenie Trendelenburgovej  (TR) a antitrendelenburgovej polohy
  • predprogramované polohy:  Kardio kreslo, CPR, CPR TR, extra nízka poloha, vyšetrovacia, mobilizačná
  • ložná plocha Ergoframe® - zníženie rizika vzniku dekubitov
  • dvojitá autoregresia chrbtového a stehenného dielu 16 cm
  • integrované predĺženie ložnej plochy až o 30 cm
  • bezpečné pracovné zaťaženie lôžka 250 kg