MULTICARE

Video Linet Multicare Motorizované koliesko i-Drive Power

Lôžko pre kritickú starostlivosť

Lôžko Multicare je ideálnym riešením pre náročné prostredie OAIM a JIS. Pomáha pri zaistení životných funkcií pacientov v kritickom stave a prispieva k ich uzdraveniu v bezpečných podmienkach a s minimom fyzickej námahy personálu.

Prevencia ventilátorovej pneumónie - automatická laterálna terapia

Automatická laterálna terapia je periodicky opakovaný cyklus laterálnych náklonov , ktorý uľahčuje pľúcne odsávanie a prevenciu pneumónie a atelektáz.

Bezpečné a efektívne ošetrovateľstva - laterálny náklon

Laterálny náklon uľahčuje pretočenie pacienta na bok pri rutinných ošetrovateľských úkonoch. Výmenu lôžkovín, hygienu a ošetrovanie rán možno vykonávať s minimálnym rizikom poranenia chrbta .

Pády pod kontrolou - bočnice Multi protect

Progresívne bočnice s konceptom bezpečných medzier a blokáciou laterálneho náklonu pri spustených postraniciach chráni pacienta vo všetkých situáciách pred pádom .

Optimálny výkon pľúc - Ortopnoické kreslo

Funkcia Ortopnoické kreslo pomáha optimalizovať výkon pľúc a zvyšuje komfort pacienta v polohe v sede .

Ucelený bezpečnostný koncept - i-Brake a viac zónový Bed Exit Alarm

Unikátna funkcia i-BRAKE aktivuje automaticky brzdy pre prevenciu pádov z dôvodu nezabrzdeného lôžka . Viac zónový Bed Exit Alarm indikuje pohyb pacienta , ktorý sa snaží opustiť lôžko.

Účinná prevencia a liečba dekubitov - široký výber matracov

Pre prevenciu a liečbu dekubitov možno použiť rôzne typy matracov podľa stupňa rizika u konkrétnych pacientov .

Podpora v prevencii dekubitov - laterálny náklon a Ergoframe

Obojstranný laterálny náklon uľahčuje pravidelné preventívne polohovanie pacientov .  Systém Ergoframe znižuje tlakové zaťaženie tkaniva v panvovej oblasti .

Rutinné váženie pacienta - automatické váhy

Automatické integrované váhy zobrazujú aktuálnu hmotnosť pacienta , informujú o zmenách hmotnosti a zaznamenávajú históriu vážených údajov formou grafu.

Proaktívna rekonvalescencia - Mobi Lift

Progresívne opierky Mobi Lift s nastavením výšky lôžka umožňujú mobilizovať pacienta bezpečne a s jeho aktívnou účasťou . Včasnou mobilizáciou možno skrátiť hospitalizáciu na nutné minimum.

Šetrné RTG vyšetrenie a diagnostika C-ramenom

Vďaka RTG transparentnej ložnej ploche a špeciálnej konštrukcii lôžka možno vykonávať RTG vyšetrenie pľúc, resp. vyšetrenie C-ramenom priamo na lôžku s minimom fyzickej manipulácie s pacientom.

Súhrnné info:

 • automatická laterálna terapia
 • elektricky polohovateľný obojstranný laterálny náklon +/- 30 stupňov
 • RTG ložná plocha umožňujúca aj snímkovanie C-ramenom
 • integrované váhy (voliteľné)
 • integrovaný antidekubitný systém SYMBIOSO 200 (voliteľné)
 • elektrické polohovanie zdvihu celej ložnej plochy 44 – 82 cm
 • elektrické polohovanie chrbtového a stehenného dielu
 • elektrické nastavenie Trendelenburgovej  (TR) a antitrendelenburgovej polohy
 • predprogramované polohy:  Ortopnoické kreslo, 30o HOB, CPR, mobilizačná
 • ložná plocha Ergoframe® - zníženie rizika vzniku dekubitov
 • dvojitá autoregresia chrbtového a stehenného dielu 16 cm
 • integrované predĺženie ložnej plochy až o 22 cm
 • bezpečné pracovné zaťaženie lôžka 250 kg