Energetické úspory v objekte č.p. 157 v k. ú. Humpolec

Naša spoločnosť realizuje projekt s názvom "Artspect, a.s. - Energetické úspory v objekte č.p. 157 v k. Ú. Humpolec ", Č CZ.01.3.10 / 0.0 / 0.0 / 15_010 / 0000370, ktorý je predložený na spolufinancovanie z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, teda zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Projekt rieši komplexne energetické hospodárstvo spoločnosti Artspect, a.s. v objekte č. p. 157 na ulici Kamarytova v k. ú. Humpolec. Dotknutá bude takisto (inštalácia zdrojov pre vykurovanie č.p. 157) susedná budova na adrese Kamarytova 180. Konkrétne dôjde k zatepleniu obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmene otvorových výplní, rekonštrukcii elektrických aj plynových rozvodov a osvetlenia, výmene vykurovacieho systému a k inštalácii fotovoltiky pre vlastnú spotrebu. Cieľom projektu je zníženie energetických strát a zavedenie moderného energetického hospodárstva v objekte. Realizácia zámeru prinesie zníženie spotreby a celkových nákladov na palivá, energie a ostatných výdavkov súvisiacich s prevádzkou energetických zariadení.