KŘESLA GAVOTA
Slogan: Pre uľahčenie života osôb so zníženou pohyblivosťou

Pre uľahčenie života osôb so zníženou pohyblivosťou

MULTISEDY
Slogan: Ideálne riešenie sedenia na chodbách

Ideálne riešenie sedenia na chodbách

ŽIDLE A KŘESLA
Slogan: Modely pre domovy s ošetrovateľskou službou

Modely pre domovy s ošetrovateľskou službou