Pôrodná posteľ ave 1
Slogan: ÁNO PRIRODZENÝM PÔRODOM

Áno prirodzeným pôrodom