KŘESLA GAVOTA
Slogan: Pro usnadnění života osob se sníženou pohyblivostí

Pro usnadnění života osob se sníženou pohyblivostí

MULTISEDY
Slogan: Ideální řešení sezení na chodbách

Ideální řešení sezení na chodbách

ŽIDLE A KŘESLA
Slogan: Modely pro domovy s ošetřovatelskou službou

Modely pro domovy s ošetřovatelskou službou